Oleh ABDUL FUAD MOHAMED SALIM dan IZANI HAJI DAUD

Kepimpinan merupakan senjata utama untuk memantapkan pengurusan sesebuah organisasi. Dalam konteks pengurusan, seorang ketua yang baik berupaya memaksimumkan penggunaan semua input yang terdapat dalam organisasinya untuk mencapai matlamat yang optimum. Semua input ini termasuklah sumber tenaga manusia, kewangan, kepakaran, premis, peralatan dan sebagainya.

Oleh sebab itu, keupayaan dalam memanipulasikan semua input ini menggambarkan keupayaan kepemimpinan seseorang ketua.

Bagi sesebuah jabatan kerajaan yang sudah terbina visi, misi, dan fungsinya serta ditetapkan sasaran Sasaran Kerja Tahunan, proses memanipulasikan semua input ini bukanlah perkara yang sukar.

Hal ini demikian kerana usaha untuk menggunakan semua input ini disokong pula oleh pelbagai pekeliling kerajaan, arahan perbendaharaan, perintah am, dan pelbagai prosedur pengurusan bagi membantu seseorang ketua dalam perkhidmatan awam mencapai matlamat jabatan. Kewujudan pelbagai prosedur pengurusan ini sebenarnya sangat membantu seseorang ketua menyelesaikan tugas pengurusan jabatannya.

Proses memanipulasi input dalam perkhidmatan awam sering menimbulkan konflik dalam jabatan. Secara praktiknya, permasalahan konflik dalaman ini mustahil untuk dielakkan kerana berkait rapat dengan konsep kepuasan bekerja bagi setiap pekerja.

___

Rencana ini diambil daripada Dewan Masyarakat November 2010.  Kandungan rencana telah disunting daripada kandungan asal.  Jika anda berminat untuk membaca seterusnya, sila ke sini.

Share

Hantar Maklum Balas
Klik di sini untuk memasukkan gambar ke dalam komen anda.

Wawancara Dr. Haji Awang Sariyan dengan wakil Dewan Masyarakat/TV DBP

Recent Posts

Hak Cipta Terpelihara ©  2010 - 2012 Dewan Bahasa dan Pustaka.

PENAFIAN: Dewan Bahasa dan Pustaka ("DBP", "kami") tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kehilangan yang disebabkan oleh maklumat daripada laman web ini. Penggunaan Dewan Masyarakat dalam talian adalah atas risiko dan tanggungjawab pengguna sendiri. Meskipun kami berusaha untuk menerbitkan maklumat atau bahan dengan setepat dan secepat mungkin, DBP tidak membuat apa-apa pernyataan atau waranti berkenaan laman ini serta maklumat dan bahan yang terkandung di dalamnya, dan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang bentuk kerugian, secara langsung atau tidak langsung.